Viktig info angående bruk av skytebanene på Flakke Loner

VIKTIG INFO ANGÅENDE SKYTETIDER PÅ FLAKKE LONER

Normale treningstider:

Mandag og onsdag fra kl 1700 til 2100
Lørdager fra kl 0900 til kl 1500

Nå før NM felt har vi mulighet til å skyte alle dager utenom søndag fra kl 0900 til 1600 så sant ikke banen blir stengt grunnet skogbrannfare.

Vi ber alle medlemmer som skal benytte anlegget forholde seg til disse skytetidene slik at det ikke blir problemer for noen av partene.

Skyteforbudet opphevet fra 8.juli

Skyteforbudet på Flakke Loner er opphevet fra 8.juli.

Skyteforbud innført 19.juni

Brannvesenet har i dag nedlagt forbud mot skyting på alle utendørsanlegg i Aust- og Vest-Agder.
Det må derfor søkes disp for at vi kan avholde stevnet på Flakke til helga. Dette vil bli gjort, så følg med på Facebook og hjemmesiden for ny info.
Skyteforbudet gjelder inntil ny info kommer fra Brannvesenet, og dette publiseres her!

Ekstra informasjon